Ako darovať 2 % z dane pre rok 2024

Drahí priatelia (známi, neznámi),

ak ste sa rozhodli poukázať  tento rok 2% (3%) Vašej zaplatenej dane práve nám, prečítajte si návod ako na to a stiahnite si editovateľné PDF súbory - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane (nájdete pod týmto odstavcom). Údaje o vás môžete vypísať priamo do súboru PDF alebo po vytlačení priamo na tlačivo. Vo vyhlásení môžete zaškrtnúť súhlas s odoslaním údajov.

V tomto roku (2024) sa dá vyplniť tlačivo aj online na stránkach finančnej správy:

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

V časti II. oddiel - údaje o prijímateľovi treba vyplniť:

IČO: 52021033

Obchodné meno (názov): Spolu krok za krokom

a následne zaškrtnúť políčko: súhlasím so zaslaním údajov

FORMULÁRE SŤAHUJTE TU:Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Pre zamestnancov:

Ak zamestnanec v "Žiadosti" vyznačil, že chce venovať 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane podľa § 50 zákona, zamestnávateľ je povinný vystaviť zamestnancovi podľa § 39 ods. 7 zákona potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50, a to do 15. apríla.

Dôležité termíny:

  • do 15.februára 2024 - najneskôr do tohto dátumu požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnávateľ Vám po vykonaní zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.
  • do 2. apríla 2024 - podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2023 - podanie vyhlásenia fyzickej osoby, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, na poukázanie 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov za rok 2023 určenému prijímateľov

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Vyplňte daňové priznanie, vypočítajte si 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré môžete poukázať iba jednej organizácii. Minimálny príspevok pre organizáciu je 3,32 €. 


ĎAKUJEME!