Pred nami

Rehabilitácia v súkromnom centre v Šamoríne

Svalový tréning s rekondičným trénerom v Košiciach

Vysokofrekvenčná terapia

Pravidelne navštevujeme tieto terapie:

- cvičenie štýlom NDT Bobath v Nowom Saczi
- biofeedback v Prešove
- klinický logopéd v Bardejove
- manuálna terapia Miloty Mihalik
- a mnoho ďalšieho...

priebežne v roku 2024