Spolu na cestách za vytúženým cieľom :)

Biofeedback

17.12.2021

EEG BIOFEEDBACK navštevuje Anetka 2x za týždeň v Prešove. Chodí tam veľmi rada a terapiu si doslova užíva. Tento typ terapie trvá 60 minút a pre lepšie sústredenie je tam Anetka sama bez mamky a tatíka. Ide o metódu, ktorá nám umožňuje vidieť a ovplyvňovať mozgové vlny. Ide o sebaučenie mozgu pomocou biologickej spätnej väzby, tréningu, počas...

Do zoznamu terapií sme zaradili nové cvičenie pre Anetku v priestoroch rehabilitačného centra Fizjo-Medica v Nowom Saczi, kde Anetka po cvičení metódou Bobath absolvuje aj pobyt v hyperbarickej komore. Anetka vdychuje počas terapie v tlakovej komore čistý kyslík a vplyvom zvýšeného vonkajšieho tlaku sa kyslík dostáva všade tam, kde to telo...

Anetkiným veľkým krokom bol v septembri nástup do škôlky, ktorú Anetka navštevuje 4 hodiny denne. Anetka tento nástup zvládla bravúrne a za pomoci skvelých pani učiteliek urobila množstvo pokrokov. Okrem dennodenných aktivít na rozvoj psychomotoriky je súčasťou pobytu v škôlke aj fyzioterapia a logopédia. Sme veľmi vďační, že sa Anetka mohla...

Dlho sme hľadali terapiu, ktorá hravou formou rozvíja a hlavne podnecuje deti, ktorých vývin sa líši od vývinu väčšiny zdravých detí. Terapiu, ktorá im dá šancu, aby rozvíjali to, čo ich baví a napĺňa. A práve to sme našli u liečebnej pedagogičky, ktorá robí terapiu hrou a umením. Pracujeme na tom, aby sa formou hier a denných bežných aktivít...

Ide o manuálnu terapiu, ktorá rozpoznáva a rieši poruchy pohybového aparátu. Pre túto terapiu je najdôležitejšie umenie palpácie - hmatu a citlivosti, a zároveň odhaľuje možné negatívne vzorce, ktoré u Anetky od jej raného veku traumatizujú jej organizmus a spôsobujú v jej tele i psychické zmeny. Anetka túto terapiu absolvuje raz za mesiac v...

Raz do týždňa Anetka cvičí Bobath metódu u súkromného fyzioterapeuta v centre Nove Fizjo v Nowom Saczi.

Centrum mimoškolskej vzdelávacej činnosti a poradenstva v Košiciach sme začali riešiť najprv formou online konzultácií, pri ktorých sme so skúsenou psychologičkou konzultovali Anetkin prejav, správanie a hru. Po uvoľnení opatrení navštevovali toto centrum dievčatá 1x týždenne a v lete tu trávili čas formou denného tábora v trvaní 5. dní. Pri práci...

Opäť raz na našom obľúbenom dvojtýždňovom rehabilitačnom pobyte, ktorý Anetka absolvuje veľmi rada. Ešte počas pobytu Anetka samostatne prešla na chodítku svoje prvé kroky, čo bolo pre nás obrovským hnacím motorom a posunom vpred.