Batesova metóda

22.05.2019

Keďže obe naše dievčatká mali viackrát operovaný zrak, hľadali sme možnosti ako im pomôcť aj po tejto stránke. Našli sme metódu, ktorú sme absolvovali a následne i aplikovali doma. Po zakúpení knihy nám mnohé veci ohľadom zlepšovania zraku boli jasnejšie a zrozumiteľnejšie. Batesova metóda je metóda, ktorá za pomoci jednoduchých techník pomáha ozdraviť zrak prirodzenou cestou bez použitia okuliarov alebo chirurgie.