Bobath terapia

01.10.2018

Bobath koncept cvičíme už viac ako 2 roky. Napriek tomu, že začiatky boli veľmi ťažké (z Vojtovky sme si priniesli more sĺz), na tejto metodike sa nám dodnes páči hlavne to, že ide o skúsenosti cez pohyb a vždy sa stavia na tom, čo už dieťa vie alebo čo už dokáže. Momentálne cvičíme pod dohľadom skvelej fyzioterapeutky a potom individuálne doma.