Fizjo-Medica v Nowom Saczi

03.12.2021

Do zoznamu terapií sme zaradili nové cvičenie pre Anetku v priestoroch rehabilitačného centra Fizjo-Medica v Nowom Saczi, kde Anetka po cvičení metódou Bobath absolvuje aj pobyt v hyperbarickej komore. Anetka vdychuje počas terapie v tlakovej komore čistý kyslík a  vplyvom zvýšeného vonkajšieho tlaku sa kyslík dostáva všade tam, kde to telo potrebuje. Dochádza k obnove poškodených tkanív, k zlepšeniu funkcií poškodených či nefunkčných orgánov v tele.