Centrum Plameniak v Košiciach

19.07.2021

Centrum mimoškolskej vzdelávacej činnosti a poradenstva v Košiciach sme začali riešiť najprv formou online konzultácií, pri ktorých sme so skúsenou psychologičkou konzultovali Anetkin prejav, správanie a hru. Po uvoľnení opatrení navštevovali toto centrum dievčatá 1x týždenne a v lete tu trávili čas formou denného tábora v trvaní 5. dní. Pri práci s dievčatami sme sa zamerali na senzorickú integráciu, ktorá zlepšuje spracovávanie senzorických informácií. Toto centrum nám pomohlo naučiť sa s dievčatami hrať tak, aby mala hra pre nich zmysel a dosahovala vyšší cieľ.