Rehabilitačný pobyt Aliana v Šamoríne

21.06.2021

Opäť raz na našom obľúbenom dvojtýždňovom rehabilitačnom pobyte, ktorý Anetka absolvuje veľmi rada. Ešte počas pobytu Anetka samostatne prešla na chodítku svoje prvé kroky, čo bolo pre nás obrovským hnacím motorom a posunom vpred.