Špeciálna materská škola v Bardejove

01.09.2021

Anetkiným veľkým krokom bol v septembri nástup do škôlky, ktorú Anetka navštevuje 4 hodiny denne. Anetka tento nástup zvládla bravúrne a za pomoci skvelých pani učiteliek urobila množstvo pokrokov. Okrem dennodenných aktivít na rozvoj psychomotoriky je súčasťou pobytu v škôlke aj fyzioterapia a logopédia. Sme veľmi vďační, že sa Anetka mohla socializovať, nájsť si svoje miesto v kolektíve, a tak ďalej rozvíjať svoj potenciál.