Sanatória Klimkovice

11.10.2019

V roku 2019 Anetka absolvovala kúpeľný pobyt v Sanatóriu Klimkovice v Čechách. Strávili sme tam 21 dní a za pomoci skvelých ľudí okolo urobila veľké pokroky. Každý deň sme poctivo cvičili a absolvovali pohybovú liečbu. Okrem toho sme sa Anetku snažili čo najviac senzoricky stimulovať prostredníctvom miestnosti Snoezelen a iných skvelých terapií.

Každý deň sme absolvovali:

  • pohybovú terapia
  • jodobromový kúpeľ + suchý zábal
  • snoezelen
  • masáž
  • vertikalizáciu
  • bazén
  • Canis terapiu
  • ergoterapiu
  • spirálnu relaxáciu