Spolu na cestách za vytúženým cieľom :)

Svoj druhý pobyt v Šamoríne sme zahájili v deň, keď mali dievčatká 4 roky. Ani narodeniny nás nezabrzdili a Anetka poctivo trénovala. Zamerali sme sa najmä na zdokonalenie štvornožkovania, no kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácií sme pobyt museli prerušiť predčasne, no našťastie sme ho stihli dobojovať ešte pred lockdownom.

V septembri Anetka absolvovala nové cvičenie v Košiciach pod vedením skúseného kondičného trénera. Iný prístup, iné cvičebné metódy a cvičenie ako také bolo pre Anetku príjemnou zmenou a na cvičenie si veľmi pekne zvykla.

Prvé prázdninové týždne Anetka odcvičila v Košiciach - v centre Liberta. Cvičila tam za pomoci fyzioterapeutov, s ktorými trénovala chôdzu, ale i štvornožkovanie. Celý čas cvičila v špeciálnom TheraTogs obleku, ktorý jej o čosi viac pomohol v držaní tela a samostatných pohyboch.

V júni Anetuška cvičila v rehabilitačnom centre Aliana v Šamoríne. Práve tu, za pomoci úžasnej fyzioterapeutky, sme zaznamenali veľké úspechy - za pomoci chodítka prešla svoje prvé krôčiky, učila sa štvornožkovať a mala zo svojich samostatných pohybov veľkú radosť. Cvičila dvojfázovo a po každom cvičení ju čakala masáž nôh a chrbta.

Našou prvou zastávkou v roku 2020 bol rehabilitačný pobyt v Špecializovanej rehabilitačnej nemocnici v Dunajskej Lužnej, kde sme boli prvýkrát. S Anetkou sme tam strávili 8 dní, kde sme okrem procedúr každý deň individuálne cvičili. Doobeda Anetka cvičila Vojtovou metódou a v poobedných hodinách koncept Bobath.

Koncom roka 2019 sme na 12 dní odcestovali spolu s Anetkou za delfínmi na Ukrajinu. Túto terapiu sme si vybrali preto, že delfínoterapia pomáha najmä deťom s psycho-neurologickými ochoreniami, vývojovými poruchami a pomáha nadviazať pozitívny kontakt s ostatnými. Pozitívne emócie z komunikácie s delfínom pomáhajú výrazne stimulovať duševný, rečový...

V roku 2019 Anetka absolvovala kúpeľný pobyt v Sanatóriu Klimkovice v Čechách. Strávili sme tam 21 dní a za pomoci skvelých ľudí okolo urobila veľké pokroky. Každý deň sme poctivo cvičili a absolvovali pohybovú liečbu. Okrem toho sme sa Anetku snažili čo najviac senzoricky stimulovať prostredníctvom miestnosti Snoezelen a iných skvelých terapií.

Keďže obe naše dievčatká mali viackrát operovaný zrak, hľadali sme možnosti ako im pomôcť aj po tejto stránke. Našli sme metódu, ktorú sme absolvovali a následne i aplikovali doma. Po zakúpení knihy nám mnohé veci ohľadom zlepšovania zraku boli jasnejšie a zrozumiteľnejšie. Batesova metóda je metóda, ktorá za pomoci jednoduchých techník pomáha...

Scenar terapia

11.05.2019

O tejto terapii sme sa dozvedeli úplnou náhodou. Netrvalo dlho a mali sme rezervovaný prvý termín. Scenar je prístroj, ktorý nastaví telu ozdravovací proces, kedy sa telo začne liečiť samo. Pracuje len na povrchu pokožky priložením prístroja. Elektrický impulz prechádza pokožkou a komunikuje s mozgom, následne z mozgu vysiela korekčné impulzy späť...

Logopédia

02.04.2019

Logopédiu navštevujem s Adeli 1x za mesiac a doma poctivo cvičíme a trénujeme. Najprv to boli grimasy, zvuky zvierat a dnes už aj prvé hlásky a slová. Kvôli rázštepu podnebia a problémom so sluchom nie je Adelkina reč čistá a preto vieme, že je pred nami ešte dlhá cesta, ale sme radi, že sme začali od dvoch rokov, pretože...